Okładzina poręczowa produkowana jest zgodnie z PN-93/B-89020 z polichlorku winylu (PVC) na płaskownik o wymiarach 40mm x 8mm, 36mm x 6mm i 30mm x 6mm. 

Istnieje możliwość wykonania okładziny poręczowej w innych kolorach.

Katalog kolorów